Aмперметър

52лв. 48лв.

Aмперметър.

Бяло  с електрическо осветление.