Волан рейсинг Gravel -от еко кожа

170лв.

Диаметър 350 мм, От еко- кожа.90 mm  вдлъбнатост,