Моля, прочетете внимателно следното. По този начин дадете съгласие за обработката на личните ви данни .
Личните данни, събрани чрез този сайт, ще бъдат обработени в съответствие с Законодателен декрет 196/2003 (бивш закон 675/96) относно защитата на личния живот и следователно ще бъдат използвани изключително за посочените цели, запазени като поверителни и съобщени само на външни доставчици на услуги , които от наше име отговарят на подадените искания и обработват данните за тази цел незаменими. В никакъв случай те не се прехвърлят на трети лица.
Отговорникът за архивирането и обработката на данни е АЛ ТРЕЙД ООД , със седалище в гр.Варна , ул.Карамфил № 26-А , която приема подходящи мерки за сигурност, предвидени в Кодекса за защита на личните данни, предназначени да гарантират най-голяма сигурност и поверителност на обработваните лични данни
Събраните данни ще бъдат обработвани на хартиен носител или на електронни носители за всички цели, необходими за предоставяне на исканите услуги и да изпращат периодични съобщения и търговска информация, ако сте направили изрична молба. Във всички тези случаи предоставянето на данни е по избор, но съгласието за обработката на данните е от съществено значение за осъществяването на такива операции
Съгласно чл. 7 от Кодекса за защита на личните данни, вие имате право да получите потвърждение за наличието на лични данни, отнасящи се до вас и тяхното предаване в разбираема форма; посочване на произхода на личните данни, целите и методите за обработка, използваната логика в случай на обработка по електронен път, идентификационните данни на притежателя, отговорните лица и определения представител, категории субекти, на които могат да бъдат разкрити лични данни или които биха могли да се запознаят с тях като назначен представител на територията на държавата, на отговарящи или отговорни лица. Имате право да получавате актуализиране, поправяне или интегриране на данни, заличаване, преобразуване в анонимна форма или блокиране на обработвани в нарушение на закона данни, включително тези, за които не е необходима консервация във връзка с целите за данните, които са били събрани или впоследствие обработени, атестацията, че горепосочените операции са били известни, включително по отношение на съдържанието им, на тези, на които данните са били съобщени или разпространени. Имате право да оспорвате изцяло или частично по легитимни причини обработването на личните ви данни, макар и от значение за целите на събирането, на обработката на лични данни, отнасящи се до вас, използвани за целите на изпращане на реклама или продажба на материали директни или за целите на проучване на пазара или търговска комуникация.
Можете да поискате по всяко време да актуализирате, модифицирате, интегрирате или изтривате данните си, както е предвидено в чл. 7 от Законодателен декрет 196/2003, като изпрати електронна поща на адрес info@adventurecarbg.com
Използвайте „бисквитките“
„Site“ (www.adventurecarbg.com) използва „бисквитки“, за да направи техните услуги прости и ефикасни за потребителите, които виждат страниците на www.adventurecarbg.com Потребителите, които гледат сайта, ще видят минималното количество информация на използваните устройства, като мобилни компютри и периферни устройства, в малки текстови файлове, наречени „бисквитки“, запазени в директории, използвани от уеб браузъра на потребителя. Има различни видове „бисквитки“, някои от които са по-ефективни за сайта, а други – с някои функции
Като ги анализираме подробно, нашите „бисквитки“ ви позволяват да:
• запазване на въведените предпочитания;
• избягвайте повторно въвеждане на същата информация няколко пъти по време на посещението, като вашето потребителско име и парола;
• Анализирайте използването на услугите и съдържанието, предоставени от www.adventurecarbg.com, за да оптимизирате навигационното търсене и предлаганите услуги.
Видове бисквитки
Технически „бисквитки“
Този тип „бисквитка“ позволява някои части на сайта да работят правилно.Има две категории: Постоянни и сесейни :
• Постоянни : След като браузърът бъде затворен, те не са унищожени, но остават до предварително зададена дата на изтичане .
• Сесийни : те се унищожават винаги, когато браузърът е затворен
Тези „бисквитки“, винаги изпратени от нашия домейн, са длъжни да показват сайта правилно и във връзка с предлаганите технически услуги, винаги ще бъдат използвани и изпратени, освен ако потребителят не промени настройките в своя браузър (като по този начин засяга показването на страници на сайта).
Аналитични бисквитки
„Бисквитките“ в тази категория се използват за събиране на информация за използването на сайта. www.adventurecarbg.com ще използва тази информация като анонимни статистически анализи, за да подобри използването на Сайта и да направи съдържанието по-интересно и съобразено с желанията на потребителите. Този тип „бисквитки“ събира анонимни данни за активността на потребителя и начина, по който е достигнал Сайта. Аналитични „бисквитки“ се изпращат от Сайта или от домейни на трети страни.
Бисквитки за анализ на трета страна
Тези „бисквитки“ се използват, за да събират информация за използването на сайта от потребителите в анонимна форма, като посетени страници, продължителност на престоя, източник на произход, географски произход, възраст, пол и интереси за маркетингови кампании , Тези „бисквитки“ се изпращат от домейни на трети страни извън сайта
„Бисквитки“ за интегриране на софтуерни продукти и функции на трети страни
Този тип „бисквитки“ включва функции, разработени от трети страни в страниците на сайтовете, като например икони и предпочитания, изразени в социалните мрежи, за да споделят съдържанието на сайта или да използват софтуерни услуги от трети страни (например софтуер за генериране на карти и допълнителен софтуер, които предоставят допълнителни услуги). Тези „бисквитки“ се изпращат от домейни и партньори от трети страни, които предлагат функционалността си между страниците на Сайта .
Профилирането на бисквитки
Това са „бисквитките“, необходими за създаване на потребителски профили, за да могат рекламите да се изпращат в съответствие с предпочитанията на потребителя в рамките на страниците на Сайта.
www.adventurecarbg.com, съгласно действащото законодателство, не е задължен да дава съгласието си за технически „бисквитки“ и аналитични данни, тъй като се изисква да осигури необходимите услуги
За всички други видове „бисквитки“ съгласието може да бъде изразено от потребителя с едно или повече от следните неща:
• Използване на конкретни конфигурации на конфигурацията на браузъра или свързани компютърни програми, използвани за навигиране в страниците, които съставляват Сайта.
• Чрез промяна на настройките при използване на услуги от трети страни
И двете решения могат да попречат на потребителя да използва или покаже части от Сайта.