Информация, предоставена съгласно член 13 от Законодателен декрет №193 / 2003 на посетителите на уебсайта www.adventurecarbg.com потребителите на предлаганите от тях услуги, с изключение на външните връзки. Събраните чрез този сайт данни са разделени на:
Навигационни данни :
Тази категория данни включва IP адреси или имена на домейни на компютри, използвани от потребители, които се свързват към сайта, адреси в номерацията URI (Uniform Resource Identifier) на изискваните ресурси и други параметри, свързани към http протокола и свързани с операционната система и в компютърната среда на потребителя .
Тези данни се използват единствено за получаване на анонимна статистическа информация за използването на обекта и за проверка на правилното му функциониране и се заличават непосредствено след обработката. Данните биха могли да се използват за установяване на отговорност в случай на хипотетични компютърни престъпления срещу сайта: с изключение на тази възможност, понастоящем данните за уеб контактите не се запазват повече от седем дни.
Данни, предоставени доброволно от потребителя
Незадължителното, изрично и доброволно изпращане на имейл адресите, посочени на този сайт, води до последващо придобиване на адреса на подателя, необходим за обработване на заявките, както и на всички други лични данни, включени в съобщението.
Cookie / Бисквитки /
„Бисквитките“ са част от информацията, която сайтът вмъква в навигационното ви устройство, когато посещавате страница. Те могат да включват предаването на информация между уебсайта и вашето устройство, както и между тях и други сайтове, които работят от наше име или частно, в съответствие с разпоредбите на съответната Декларация за поверителност.
В това отношение на сайта не се получават лични данни на потребителите. Ние не използваме „бисквитките“ за предаване на информация от личен характер, нито пък се използва cd. постоянни бисквитки от всякакъв вид или системи за проследяване на потребителите.
Напомняме ви, че като конфигурирате браузъра си, можете да деактивирате работата на „бисквитките“ по всяко време или да бъдете информирани, когато получите „бисквитката“ и откажете да я изпратите.
С изключение на данните, събрани автоматично (навигационни данни), предоставянето на друга информация чрез изложените формуляри или електронна поща е безплатна и невъзможността за изпращането и може да доведе до неизпълнение на заявките .
Мястото за съхранение на данни е сървърът на доставчика, който е собственик на сайта www.adventurecarbg.com само за навигационни данни и компютрите в централата на Ал Трейд – ООД за други комуникации, с изключение на „бисквитките“, които се съхраняват във вашите компютри.
Анализ на Бисквитките :
Сайтът използва Google Анализ АНОНИМИЗИРАНИ: „бисквитките“ на аналитичните данни се считат за технически, ако се използват само за целите на оптимизацията и IP адресите на потребителите се запазват анонимни. Информираме потребителя, че този сайт използва безплатната услуга на Google Анализ.
Припомнете, че данните се използват само за получаване на данни от най-посещаваните страници, брой посетители, обобщени данни за посещенията по операционна система, браузър и др. Тези параметри се съхраняват на сървърите на Google, които управляват поверителността им съгласно тези указания.
Взаимодействие със социални мрежи и външни платформи
Бутони +1 и социални приспособления на Google+, бутони и социални джаджи от Facebook, бутон за Twitter и социални джаджи за Twitter, бутон Pin It и социални приспособления за Pinterest и бутон LinkedIn за споделяне. Те използват: „бисквитки“ и данни за използване
Google+ (Google Inc.)
Facebook (Facebook, Inc.)
Twitter (Twitter, Inc.)
Linkedin (Linkedin)
Pinterest (Pinterest, Inc.)